Europese unie

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.Door middel van de georganiseerde evenementen komen zowel leerlingen, als ouders en leraren op een toegankelijke manier in aanraking met Europese kwesties. De schoolconferenties zijn ook een belangrijke voorbereiding voor de leerlingen die worden uitgekozen om hun school te vertegenwoordigen tijdens de provinciale MEP-conferentie.

Europese beleidsterreinen
De Europese Unie is zich over de tijd met steeds meer beleidsterreinen gaan bezighouden. Deze overdracht van bevoegdheden van de lidstaten naar de Europese instellingen is vastgelegd in de verdragen, waarvan de meest recente het Verdrag van Lissabon is.

Europese instellingen
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen, zoals de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie. De bevoegdheden van de EU-instellingen zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)

Europese landen
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie. Dat was het eerste land dat de EU verliet.