Internationaal

De internationale MEP-conferenties zijn het sluitstuk van het Model European Parliament (MEP). Twee keer per jaar, in steeds verschillende EU-(hoofd)steden, komen de nationale delegaties van het MEP bijeen. Scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, afkomstig uit alle EU-lidstaten en enkele kandidaat-lidstaten, gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. Tijdens de coronapandemie hebben drie internationale conferenties op rij (2020 en 2021) digitaal plaatsgevonden.

Ieder jaar worden er ook twee Nederlandse delegaties afgevaardigd naar internationale conferenties van het MEP. Deze afvaardiging wordt door de jongeren in kwestie gezien als dé afsluiting van hun nationale MEP-avontuur. Niet alleen discussiëren ze over Europese kwesties, ze maken ook letterlijk kennis met een stukje Europa. De jonge MEP-deelnemers logeren namelijk bij gastgezinnen en proeven zo de cultuur van het gastland.

Daarnaast worden er hechte vriendschappen gesloten met leeftijdgenoten uit andere EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten.

Op de internationale MEP-conferentie vertegenwoordigt een nationale delegatie doorgaans haar eigen land. De delegatieleden worden, net als tijdens de nationale MEP-conferentie, verdeeld over verschillende parlementaire commissies. Tijdens de commissievergaderingen staan de gezamenlijke Europese belangen centraal, maar worden de nationale wensen niet vergeten.

Om meer jongeren de kans te geven deel te nemen aan een internationale MEP-conferentie, wordt per Europese regio ook een jaarlijkse interregionale MEP-conferentie georganiseerd. Nederland maakt deel uit en geeft leiding aan de West-Europese MEP (WE-MEP). In november 2016 heeft de eerste WE-MEP-conferentie plaatsgevonden in Den Haag met delegaties uit de West-Europese lidstaten België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast worden er enkele andere lidstaten als gastland uitgenodigd. Inmiddels hebben ook WE-MEP-conferenties plaatsgevonden in België, Duitsland en Luxemburg.

Overige interregionale MEP-afdelingen zijn MEP Baltic Sea Region, MEP Central and South East Europe en MEP Mediterranean Region.

In 1990 richtte mevrouw Mr. B.J. van Sminia-Meijerink de Stichting Model European Parliament op met als doel jongeren na te laten denken over de vraag: “Wat betekent het om Europeaan te zijn?” Al snel sloeg het idee van Europese Parlementen voor de jeugd aan in andere EU-lidstaten waardoor er sinds 1994 ook internationale MEP-conferenties worden georganiseerd in verschillende EU-(hoofd)steden.

Internationale conferenties worden vanuit het gastland georganiseerd. Per gastland is de organisatiestructuur verschillend: de ene keer is de hoofdorganisator een school, de andere keer een stichting of instituut. De organiserende partij draagt zorg voor de inhoud van het programma en de organisatie van de sprekers. Daarnaast regelen zij allerlei praktische zaken zoals het hotel voor de begeleiders, gastgezinnen voor de deelnemers en het vervoer naar de verschillende locaties. Om de continuïteit van de internationale conferenties te waarborgen bestaat er een overkoepelende steering committee met daarin MEP-coördinatoren uit verschillende landen. Dit bestuur verandert op reguliere basis van samenstelling.