De dag van de commissie JURI startte in de stationshal van het centrale station van Groningen. Na wat kennismakingsopdrachten, zoals het uit elkaar halen van een menselijke knoop, startte de echte kennismaking: Crazy 51, de noordelijke variant van Crazy 88 (een andere theorie: de voorzitters konden maar 51 opdrachten bedenken). Nadat de winnaars van deze fotospeurtocht hun chocoladerepen hadden ontvangen, werd het Forum van Groningen beklommen (met de hulp van de roltrappen, dat wel). Hier rustten de commissieleden na de slopende kennismaking even uit, voordat er werd vertrokken naar de afsluiter van de kennismaking: Wereldburgers. Hier werden burgers met namen als ‘Peppa’ of ‘the Godfather’ verslonden, waarna de commissieleden met een goed gevulde maag naar huis vertrokken.

Na eerder al het Forum beklommen te hebben, steeg de commissie JURI tijdens de  commissievergaderingen opnieuw tot grote hoogte, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: namelijk de zesde en bovenste verdieping van het Groningse provinciehuis. In twee groepen, elk begeleid door een van de voorzitsters, begonnen zij aan de IC-brainstorm, ieder aan één van de uiteinden van de U-vormige vergaderopstelling. Al tekenend vatten de voorzitsters allebei op een whiteboard de genoemde brainstorm-punten samen. Tijdens het drukke overleg gingen de commissieleden op zoek naar het antwoord op vragen als: ‘In hoeverre moet de EU in dit kader richtlijnen aannemen om de relatieve aard van vrijheid van vergadering en demonstraties in haar lidstaten aan te scherpen?’ of ‘Hoe kan de EU polarisatie op gebied van klimaatbeleid voorkomen?’ In de pauzes werd er naast de heerlijke koffie en thee (bedankt provincie Groningen) ook genoten van de door de voorzitters verzorgde uber gezonde snacks. Toen de ideale MEPper, door de commissie Cherize genoemd, was omschreven en opgemaakt, werd de commissievergadering herstart en gingen de commissieleden weer aan de slag. Vervolgens werden de puntjes op de ‘i’ van de IC’s gezet en meermaals rommelde het in Groningen, niet door aardbevingen -de gaskraan is immers inmiddels gesloten-  maar door het geklop op de tafels na het unaniem vóór stemmen door de commissie. Bij tijdelijk gebrek aan een tweede voorzitter werd de journalist ingeschakeld voor de notariële zaken. Helaas liep het toetsenbord vast, waarop de tweede voorzitter alweer op tijd was teruggekeerd. Na een dag zwoegen eindigde de commissie bijna met een volledig afgeronde lijst IC’s en dus kregen zij nog het een en ander mee naar huis. Een week MEP is dan misschien wel een week geen school, maar zeker niet een week zonder huiswerk.

Na een korte verhuizing naar een andere zaal en nadat de U-vorm van maandag werd omgetoverd tot een O-vorm, werden na een klein uurtje doorzetten de IC’s op dinsdagochtend gefinaliseerd en kon zo de commissie doorgaan met de OC’s. Vervolgens had de commissie een gesprek met Daniel Simons van het Senior Legal Counsel Greenpeace. Volgens enkele commissieleden liet Simons zijn standpunt omtrent klimaat protestacties enigszins doorschemeren. Na uren zwoegen konden zij uiteindelijk in de vroege avonduren hun resolutie insturen. 

De commissie JURI mocht de Algemene Vergadering in de Tweede Kamer op de vrijdagochtend aftrappen. Na een stevig pleidooi vóór de resolutie door de gedelegeerde van Denemarken diende de gedelegeerde van Slowakije een amendement in ter schrapping van OC 1 ‘Dringt aan tot het ontwikkelen van een televisieprogramma per lidstaat, waar burgers met verschillende standpunten over het klimaatvraagstuk met elkaar in debat kunnen gaan om dit vervolgens uit te zenden op de landelijke publieke omroep en te verspreiden op diverse sociale media’. Hij stelde dat dit OC de persvrijheid zou aantasten en de EU zo propaganda zou financieren. Het amendement werd met 91 stemmen voor en 43 stemmen tegen aangenomen en zo werd het OC geschrapt. Daarna volgde een tegenspeech van een gedelegeerde van Kroatië, waarin hij, zonder al te veel onderbouwing, en met uitspraken als “OC 8, daar is ook heel veel mis mee” en “OC 11, mag niet” stelde dat vele OC’s onjuist waren. Als ware demonstranten gingen de commissieleden destructief om met de tegenargumenten en vochten zich zo door het debat heen. De gedelegeerde van Slowakije begon haar resolutie met de welbekende quote van klimaatdemonstrant Jelle de Graaf: “ik zit vastgelijmd”. Maar de commissie JURI kwam los en leverde de eerste én enige resolutie die werd aangenomen, met 81 stemmen voor, 40 stemmen tegen en dertien onthoudingen. Zo bleek maar eens dat er niets boven Groningen gaat.

Sieb Kooijman