Teambuilding

De leden van De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) kenden elkaar natuurlijk al van de afgelopen Zeeuwse mep-conferentie. Elkaars namen en hobby’s waren al bekend, hierdoor verliep de kennismaking soepel en vielen er gelukkig geen ongemakkelijke stiltes.

Voor de teambuildingactiviteit ging de commissie op weg naar de Markt in Middelburg, nadat er wat inhoudelijke zaken besproken werden. Vanuit hier was een leuke speurtocht door de binnenstad georganiseerd om de stad goed te leren kennen. Tijdens deze speurtocht moesten hints, verpakt in een envelop, verzameld worden die verspreid lagen door de stad. Elke envelop bevatte weer een hint voor de volgende locatie.

Voordat de volgende locatie bekend werd moesten er gezamenlijke opdrachten uitgevoerd worden. Was de opdracht correct uitgevoerd? Dan kreeg de commissie kennis over de volgende locatie. De ene keer moesten coördinaten ontrafeld worden en de andere keer kreeg je verschillende woorden op een papiertje waar een zin van gevormd moest worden. Zo kwamen de kwaliteiten van elk lid naar voren. Natuurlijk ging het niet altijd goed en liep de commissie welgeteld vier keer verkeerd, hierom kon iedereen hard lachen.

De commissieleden vonden het fijn om elkaar na een lange tijd weer te zien en elkaar nóg beter te leren kennen. Na de speurtocht werd de dag afgesloten bij een Italiaans restaurant, waar iedereen genoot van een heerlijke, welverdiende pizza. 

Commissievergadering

Op het Zeeuwse Provinciehuis in Middelburg op dinsdag, zat de sfeer er bij de commissievergadering lekker in. De eerste vraag die aan mij als journalist werd gesteld toen ik de vergaderzaal binnenliep was: “Hou je van Goulash?” Voorzichtig antwoordde ik met een vragende “Ja”, want de Hongaarse delegatie is erg nationalistisch ingesteld (achteraf, na de culturele avond neem ik een neutralere positie in over de smaak van Goulash, niet denderend maar ook niet vies) . Leden van de commissie LIBE vertegenwoordigen niet alleen LIBE maar ook het land Hongarije, daarom gebruikten ze, om verwarring te voorkomen, geen landen bordjes, maar bordjes met achternamen bij de vergaderingen.

Tijdens de debatten en het opstellen van de OC’s hing er een fijne sfeer. De commissieleden waren gedreven om hun punt duidelijk te maken en zo nodig te verduidelijken. Wanneer er met een meerderheid voor een OC werd gestemd, riep iedereen in koor: ‘JUUST!’ ‘Justem!’ of met een lagere stem ‘Juuuuuuust’. Dit is een variant op ‘juist’ en wordt door de commissie gebruikt om aan te geven dat het waar en correct is. De commissieleden probeerden tijdens discussies een middenweg te vinden, maar dat lukte niet altijd. De lunch werd hierdoor uitgesteld tot 14.00, omdat er een discussie over en weer werd gevoerd over een orgaan dat moest worden geschrapt of niet. Dit duurde bij elkaar zo’n 25 minuten! Het debat over het orgaan werd afgesloten met van beide kanten nog één pleidooi dat precies 30 seconden mocht duren (het werd daadwerkelijk getimed op een stopwatch). Enthousiast en gedreven is de commissie dus zeker, soms zo enthousiast dat de voorzitter, Corné, meerdere malen moest benadrukken dat er geen bordjes omhoog mogen wanneer een ander commissielid aan het woord is, kan gebeuren toch?

Voor de lunch trok de commissie de binnenstad in. Hier haalden ze lekker belegde broodjes bij Kippie of de bakker op het plein, Jan Schrieks. Toen iedereen weer terug in het Zeeuwse Provinciehuis was, rond drie uur, bleek tijd niet de beste vriend van LIBE te zijn. De werkdruk werd sterk verhoogd toen het laatste uur voor de deadline inging. Toch is het de commissie gelukt om alles op tijd af te krijgen, dit past bij de de Hongaarse zakencultuur; orders uitvoeren en verwachtingen nastreven. Eind goed al goed. 

Plenaire vergadering

De resolutie van LIBE werd als laatste behandeld op donderdag, het was een lange dag, maar toch was de commissie scherp genoeg om vragen te beantwoorden en punten te weerleggen tijdens het plenaire debat. Commissielid Klaassen las de OC’s voor, vervolgens gaf commissielid Valckx de voorspeech. Hierna werd er een amendement ingediend door de gedelegeerde van Griekenland betreffende OC 7, de gedelegeerde is van de commissie AFET/SEDE en vond het onacceptabel dat een probleem van commissie LIBE zonder overleg wordt afgeschoven op een andere commissie. Commissielid Ranschaert gaf de contra amendement speech, maar de zaal was al overtuigd door de gedelegeerde van Griekenland en nam het amendement aan. Er werd een tegen speech gegeven die inging op dat de AI trainingen nadelig zijn voor het klimaat en te veel energie zouden kosten, ook werd er ingehaakt op OC 9 dat een AI keurmerk instellen, onmogelijk en onuitvoerbaar is. Uiteraard werden deze punten verhelderd door de commissie in het open debat. De vergadering werd afgesloten met een slotspeech van commissielid Kalverboer, met zijn prachtige laatste woorden: “Juustem!”

Pien Vijftigschild