Van 19 t/m 24 januari 2023 was Nederland gastland van de vijfde West-Europese Model European Parliament conferentie. In 2016 heeft Nederland ook de eerste West-Europese conferentie georganiseerd.

De internationale MEP-conferenties zijn het sluitstuk van het Model European Parliament i (MEP). Twee keer per jaar, in steeds verschillende EU-(hoofd)steden, komen de nationale delegaties van het MEP bijeen. Scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, afkomstig uit alle EU-lidstaten i en enkele kandidaat-lidstaten i, gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie i.

Ieder jaar worden er ook twee Nederlandse delegaties afgevaardigd naar internationale conferenties van het MEP. Deze afvaardiging wordt door de jongeren in kwestie gezien als dé afsluiting van hun nationale MEP-avontuur. Niet alleen discussiëren ze over Europese kwesties, ze maken ook letterlijk kennis met een stukje Europa. De jonge MEP-deelnemers logeren namelijk bij gastgezinnen en proeven zo de cultuur van het gastland. Daarnaast worden er hechte vriendschappen gesloten met leeftijdgenoten uit andere EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten.

Om meer jongeren de kans te geven deel te nemen aan een internationale MEP-conferentie, wordt per Europese regio ook een jaarlijkse interregionale MEP-conferentie georganiseerd. Nederland maakt deel uit en geeft leiding aan de West-Europese MEP (WE-MEP). In november 2016 heeft de eerste WE-MEP-conferentie plaatsgevonden in Den Haag met delegaties uit de West-Europese lidstaten België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast worden er enkele andere lidstaten als gastland uitgenodigd. Inmiddels hebben ook WE-MEP-conferenties plaatsgevonden in België, Duitsland en Luxemburg.

Organisatie en betrokken partijen

Europese MEP-conferenties worden vanuit het gastland georganiseerd. Per gastland is de organisatiestructuur verschillend: de ene keer is de hoofdorganisator een school, de andere keer een stichting of instituut. De organiserende partij draagt zorgt voor de inhoud van het programma, instructies aan deelnemers en de organisatie van de sprekers. Daarnaast regelen zij allerlei praktische zaken zoals het hotel voor de begeleiders, gastgezinnen voor de deelnemers en het vervoer naar de verschillende locaties. Om de continuïteit van de internationale conferenties te waarborgen bestaat er een overkoepelende steering committee met daarin MEP-coördinatoren uit verschillende landen. Dit bestuur van MEP Europe verandert op reguliere basis van samenstelling.