Over

Provinciale MEP-conferenties

Ieder voorjaar worden in Nederland de provinciale conferenties van het Model European Parliament (MEP) georganiseerd. In alle provincies en de regio’s Amsterdam en Rotterdam gaan scholieren uit de bovenbouw havo/vwo gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa. Deze conferenties worden georganiseerd door de provinciale MEP-organisaties in Nederland.

De jongeren zijn afkomstig van meer dan 135 scholen, verspreid over het hele land. In parlementaire commissies maken zij kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en het belang van samenwerking tussen de EU-lidstaten. De beste deelnemers vormen samen de provinciale delegatie die de provincie tijdens de nationale MEP-conferentie zal vertegenwoordigen.

Een bijzonder aspect van de provinciale MEP-conferenties is de huisvesting. In provinciehuizen en stadhuizen vergaderen de geselecteerde jongeren meerdere dagen om gezamenlijk tot compromissen te komen. Dit laatste zoveel mogelijk in het algemeen, Europees belang.

 

In de afgelopen vijfentwintig jaar is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat in alle twaalf provincies en de regio’s Amsterdam en Rotterdam conferenties worden gehouden. De leiding van de provinciale conferenties berust bij provinciale coördinatoren. Het Debatbureau houdt zich daarnaast bezig met de centrale coördinatie. In de meeste gevallen zijn de provinciale coördinatoren docenten uit het voortgezet onderwijs, maar ook steeds vaker wordt een provinciale organisatie geleid door oud-deelnemers van het MEP.

De provinciale zittingen dienen tevens als selectie voor deelname aan de jaarlijkse nationale conferentie. Iedere provincie speelt een lidstaat van de Europese Unie. De deelnemers benaderen de onderwerpen vanuit de gezichtshoek van ‘hun’ land. Op alle conferenties worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld, die ook in het Europees Parlement spelen.

De provinciale conferenties staan onder leiding van veertien provinciale coördinatoren van het MEP. De coördinatoren zijn betrokken en ervaren docenten of oud-deelnemers. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de provinciale conferenties. Daarnaast begeleiden zij hun delegaties naar de nationale conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat de betrokken scholen simulatiezittingen en andere Europese activiteiten organiseren.

Voor meer informatie over het provinciale MEP kunt u contact opnemen met de coördinatoren in de provincie.

 

Peter Frans

Groningen

mepvangroningen@gmail.com

https://mepgroningen.wordpress.com

Jasmijn Bottema

Friesland

jasmijnbottema@gmail.com

Marc van der Haak

Drenthe

mepindrenthe@gmail.com

Aukje Land
Calvin de Weerd
Paul van ’t Veld

Overijssel

overijsselmep@gmail.com

Eline Koster
Lars Middelkoop

Gelderland

elineakoster@gmail.com

Larsjan.middelkoop@hotmail.com

www.mepgelderland.nl

Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen

Utrecht

gnieuwenhuijzen@usgym.nl

www.meputrecht.org

Iris van Son
Job Mather
Anne Smits

Flevoland

mepflevoland@gmail.com

Isabelle Sprengers

Noord-Holland

ISprengers@ja.nl

Robin van de Paverd
Luco van Bergen

Regio Amsterdam

MEPamsterdam@outlook.com

Thijs van Aken
Laurijn Los

 

 

Zuid-Holland

 

 

info@mepzuidholland.nl

www.mepzuidholland.nl

Hanneke van Kleef

Regio Rotterdam

j.vankleef@rml.nl

Rob Jansen

 

Zeeland

jsn@cswalcheren.nl

 

Sanne Lamont

 

Noord-Brabant

s.lamont@sgdb.nl

 

Zeppe Roijakkers

Limburg

zeppe.roijakkers@meplimburg.nl

www.meplimburg.nl